Bro över Severn

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303582
Download file(s):
File Description SizeFormat 
1970-19_1.jpg243.47 kBJPEGThumbnail
View/Open
1970-19_2.jpg411.48 kBJPEGThumbnail
View/Open
1970-19_3.jpg40.01 kBJPEGThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Index: 1970-19
Title: Bro över Severn
Other Titles: The Severn Bridge, steel multi-wire cables and boxsection carriageway
Architect: Roberts, Gilbert
Location: Bristol, Storbritannien
Type of building: Bro
Build Year: 1966
Abstract: Bron över Severnviken invid Bristol, projekterad och byggd 1946-66, skiljer sig från tidigare hängBroargenom det sätt på vilket konstruktionen står emot vindpåverkan. I stället för att förstyva vägbanan med balkar, har själva vägbanan utformats som en strömlinjeformad lådsektion av plåt. Lådan är styv i sig och vinden passerar utan att nämnvärt påverka konstruktionen. Vindstabiliteten blir fullständig genom att hängstagen inte är vertikala utan vinklade. Vägbaneelementen, som var vattentäta, flottades ut i floden, för att hissas upp och monteras. Den lätta konstruktionen, som i sin tur medgav lättare torn och kablar, reducerade kostnaderna med 20 %. Huvudspannets längd är 990 m. Konstruktör var Gilbert Roberts.
References / Literature: The Severn Bridge. Broschyr. Bristol 1966.
Size: 430 x 30 x 43 cm
Model builder(s): Johnels, Lars
Ljungman, Olof
Palmkvist, Gunnar
Molin, Lennart
Issue Date: 1970
Publisher: Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303582
Status: Gallrad
Collection:Broar // BridgesThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons