Dagligvaruhandelns omställning till ökad e-handel till följd av coronapandemin

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304070
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-21-20.pdf5.86 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Dagligvaruhandelns omställning till ökad e-handel till följd av coronapandemin
Authors: Allgurén, Amanda
Gullberg, Albin
Haedstad Björnstad, Victoria
Schuster, Simon
Thorell, Sara
Widlöf, Amanda
Abstract: Under 2020 fördubblades omsättningen inom e-handeln av dagligvaror, vilket har ett tydligt samband med utbrottet av Covid-19 samma år. Den kraftiga tillväxtökningen inom dagligvaruhandeln har inneburit att aktörer inom den fysiska dagligvaruhandeln behövt anpassa sig. I denna studie kartläggs vilka åtgärder dagligvaruhandlare vidtagit för att möta den ökade efterfrågan inom e-handeln. Därtill ges rekommendationer på hur e-handeln av dagligvaror kan fortsätta utvecklas, samt hur affärsstrategi, företagsstruktur och centraliseringsgrad påverkat tillväxten. Studien är en komparativ fallstudie av kvalitativ karaktär, där två studieobjekt har studerats och en litteraturgenomgång utförts. Litteraturgenomgången har genomförts för att komplettera och underbygga primärdatan som hämtats från studieobjekten, vilka valts till två stora daglivaruaktörer i Sverige. Intervjuer av dessa har gjorts i syfte att kartlägga anpassningar, möjligheter och utmaningar för dagligvaruhandeln. Intervjuresultaten har analyserats tillsammans med informationen från litteraturgenomgången för att komma fram till rekommendationer riktade till stora dagligvaruhandlare i Sverige. Resultaten indikerar att försäljningsvolym är avgörande vid val av strategi relaterad till distribution och plockning. Rekommendationerna är att anskaffa centrallager för e-handel där efterfrågan på e-handel av dagligvaror är hög och utnyttja butiker som lager där efterfrågan är lägre. Vid höga volymer i tätbefolkade områden rekommenderas centrallager med en automatiserad plockningsprocess för att minska personalkostnader. Vid låga volymer rekommenderas butiksplock för att undvika höga investeringskostnader. I glesbefolkade områden rekommenderas upphämtning i butik för att minska logistikkostnader kopplade till last-mile transporter.
Keywords: dagligvaruhandel;e-handel;centralisering;upphämtning i butik;plockning;distribution;lagerstruktur;leveranssätt;förvaringsskåp;automatisering
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-21-20
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304070
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.