Brist på tomma containrar på grund av Covid-19 - En fallstudie om obalans samt otillgänglighet av tomma containrar för rederier och hamnar inom Sverige till följd av pandemin

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304381
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Brist på tomma containrar på grund av Covid-19 - En fallstudie om obalans samt otillgänglighet av tomma containrar för rederier och hamnar inom Sverige till följd av pandemin
Authors: Abdilahi, Abdikareem
Raschdorf, Theodor
Abstract: Covid-19 pandemin har förändrat den globala containermarknaden. Denna rapport undersöker sammanhanget mellan Covid-19 pandemin och bristen på tomma containrar inom svensk containersjöfart. Vår undersökning visar att det inte fanns tillräckligt med tomma containrar för transport under covid-19 pandemin. Detta har resulterat i bland annat trängsel i hamnar, fördröjda transporter, lägre tillgänglighet för befraktning av containerlast. Denna situation oroar marina industrier och marknader, då dessa i hög grad blivit påverkade av obalansen som hindrar dessa från att bedriva sin verksamhet normalt. Denna studie baseras på en deduktiv ansats. De metoder som valts ut är en litteraturöversikt och semistrukturerad intervju med Hapag Llyod och Göteborgshamn. Arbetet har utförts på distans hemifrån av två studenter. Resultaten i kapitel 4 påvisar att den svenska sjöfartsindustrin tagit skada inom olika segment till följd av bristen av tomma containrar, vilket uppstod på grund av covid-19. Dessa resultat tyder på att det kan ses en koppling till föregående historiska händelser som på samma sätt påverkat både import- och exportindustrin.
Keywords: Tomma containrar;Global pandemi;Covid-19;Svensk sjöfart
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304381
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.