Brist på tomma containrar på grund av Covid-19 - En fallstudie om obalans samt otillgänglighet av tomma containrar för rederier och hamnar inom Sverige till följd av pandemin

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Abdilahi, Abdikareem
Raschdorf, Theodor
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Covid-19 pandemin har förändrat den globala containermarknaden. Denna rapport undersöker sammanhanget mellan Covid-19 pandemin och bristen på tomma containrar inom svensk containersjöfart. Vår undersökning visar att det inte fanns tillräckligt med tomma containrar för transport under covid-19 pandemin. Detta har resulterat i bland annat trängsel i hamnar, fördröjda transporter, lägre tillgänglighet för befraktning av containerlast. Denna situation oroar marina industrier och marknader, då dessa i hög grad blivit påverkade av obalansen som hindrar dessa från att bedriva sin verksamhet normalt. Denna studie baseras på en deduktiv ansats. De metoder som valts ut är en litteraturöversikt och semistrukturerad intervju med Hapag Llyod och Göteborgshamn. Arbetet har utförts på distans hemifrån av två studenter. Resultaten i kapitel 4 påvisar att den svenska sjöfartsindustrin tagit skada inom olika segment till följd av bristen av tomma containrar, vilket uppstod på grund av covid-19. Dessa resultat tyder på att det kan ses en koppling till föregående historiska händelser som på samma sätt påverkat både import- och exportindustrin.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Tomma containrar, Global pandemi, Covid-19, Svensk sjöfart
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material