Automatiserad sortering

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304501
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Automatiserad sortering
Authors: ADEM, GANNA
JAIEM, SLIM
Abstract: Den tekniska utvecklingen har nått nya nivåer och haft en stor inverkan på samhället och hur det ser ut idag. En väldigt viktig del av denna tekniska utveckling har varit automatiseringen som implementerats och idag används inom en rad olika områden. Denna teknik har gjort det möjligt för oss människor att programmera maskiner till att utföra repetetiva, farliga samt tidskrävande arbeten vilket ger människan tid och energi över till att ägna sig åt viktigare arbetsuppgifter. Detta projekt som utförts som ett examensarbete på Chalmers Tekniska Högskola har haft som syfte att undersöka olika sätt att sortera produkter på, för att därefter med begränsade resurser konstruera ett välfungerande automatiserat sorteringssystem som fokuserar på att sortera produkter efter dess färg, form samt typ av material. Trots vissa hinder och svårigheter på vägen genomfördes arbetet och resulterade i ett automatiserat sorteringssystem bestående av tre processer: • En färgsorterings process där en färgsensor användes tillsammans med Arduino för att sortera produkter utifrån dess färg. • En process som som fokuserade på sortering av former där en kamera användes tillsammans med Raspberry Pi för att att detektera formen på olika objekt. • En process för sortering av material där ett band med en inbyggd elektromagnet användes för att sortera ut produkter med metalliska egenskaper. Detta arbete avgränsades till att endast sortera små produkter med mått under 2 cm, men skulle även med rätt resurser kunna skalas upp och därefter användas i större system inom industrimiljöer.
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304501
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.