Bärbart säkerhetssystem

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304572
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Bärbart säkerhetssystem
Authors: Mohamed, Zekeriye
Abstract: Den tekniska utvecklingen har haft ett stort fokus i bärbara enheter under det senaste decenniet. Utvecklingen av de bärbara enheterna är en reflektion av teknikindustrin och denna teknologi skulle kunna utnyttjas för sjukvård för sjuka och äldre människor. Detta projekt som utförts som ett examensarbete på Chalmers Tekniska Högskola har haft som syfte att undersöka hur man kan detektera fall för att därefter med begränsade resurser konstruera ett välfungerande bärbart säkerhetssystem som fokuserar på att övervaka användarens vitala parametrar och larma vårdgivaren vid fall. Trots en del hinder och svårigheter på vägen genomfördes arbetet och resulterade i ett bärbart säkerhetssystem bestående av två processer: En falldetekteringsprocess där en accelerometer används tillsammans med Arduino för att detektera fall och kontakta vårdgivaren då användaren ramlar. En process som fokuserar på att övervaka bärarens vitala tecken och rutinmässigt meddela vårdgivaren med bärarens vitala tecken. Detta arbete avgränsades till att endast övervaka användarens temperatur och puls, men skulle även kunna inkludera andra vitala parametrar med rätt resurser och därefter användas i ett smartare säkerhetssystem.
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304572
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.