Bilfabrikens monteringsstation

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304604
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Slutrapport_Framingstation, Bilfabrikens monteringsstation IMSX15-22-11.pdf156.13 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Bilfabrikens monteringsstation
Authors: Janestad, Karl
Jonsson, Albin
Thorstensson, Edvin
Thulin, Eskil
Abstract: En ökande grad av automation i samhället kräver både forskning och utveckling av metoder, strategier samt verktyg för att framtidens fabriker skall klara av att producera produkter både på ett säkert och effektivt sätt. Detta projekt är givet av Instutitionen för Industri och Materialvetenskap på Chalmers Tekniska Högskola. Bilfabriken är ett kollaborativt projekt som är delat mellan tre kandidatarbetsgrupper. Genom att använda plattformen 3DEXPERIENCE, som på senare tid har börjat användas hos flera stora svenska företag såsom Volvo, Scania, SAAB, ABB och SKF, kommer grupperna att gemensamt arbeta mot målet som är att skapa en produktionscell där en nedskalad bilkaross skall monteras på ett sätt som efterliknar punktsvetsning. Gruppens roll är att fysiskt bygga stationen där flera robotar kommer användas för att montera bilen. Några av gruppens centrala områden inkluderar programmering av styrsystem, sensorer, ihopfogninsmetoder, inmätning, samt tillverkning av robotverktyg, verktygsställ och fixturer. Genom förbindelsen mellan de tre grupperna och arbetet över den kollaborativa plattformen 3DEXPERIENCE, skapas en värdefull samarbetsstruktur som ger många fördelar och stor flexibilitet. Det ger även möjlighet till att jobba virtuellt i form av en digital tvilling. Projektet efterliknar också till viss del den arbetsstruktur som kan observeras ute i industrin vilket skapar ett realistisk förhållningssätt till uppdraget
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304604
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor Theses (IMS)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.