Gårda: så nära, men ändå så lång bort: en områdesanalys av stadsdelen Gårda i Göteborg

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304662
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20 - Cajsa Klaesson och Amanda Olofsson.pdf3.34 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Gårda: så nära, men ändå så lång bort: en områdesanalys av stadsdelen Gårda i Göteborg
Authors: Klaesson, Cajsa
Olofsson, Amanda
Abstract: Göteborg som är Sveriges näst största stad till invånare är en stad med stora stadsutvecklingsprojekt. Gårda, som är en stadsdel belägen öster om stadens citykärna kan för många upplevas så nära men ändå så långt bort. Stadsdelen begränsas av barriärer som avgränsar området från resten av staden. Gårda har en bristfällig kollektivtrafik och som många säger: dör efter kontorstid. Examensarbetet syftar därför till att undersöka vad som behövs för att göra Gårda till ett mer attraktivt verksamhetsområde i Göteborg. För att besvara examensarbetets frågeställning utgörs metoden av en flermetodsundersökning som tar formen av en fallstudie som omfattar två empiriinsamlingar. Dels en kvalitativ undersökning som syftar till att skapa en förståelse för fastighetsbolags och Göteborgs Stads åsikter om Gårda idag. Dels en kvantitativ undersökning som ger indikation på hur verksamma i Gårda och övriga göteborgare upplever området. Detta för att förstå vilka stadskvaliteter som efterfrågas och kan tillföras för att utveckla ett mer attraktivt verksamhetsområde. Resultatet visar på de många brister som finns kopplat till Gårda, varav några av de främsta är bristfällig kollektivtrafik, stora barriärer, dåliga kopplingar till citykärnan och ett område som dör efter kontorstid. Samtidigt visar resultatet på stora outnyttjade resurser som genom utveckling kan gå från att vara Gårdas största barriärer till att i stället bli de främsta styrkorna. Gårda behöver utveckla ett bredare urbant utbud, en konkurrenskraftig kollektivtrafik, stärkta kopplingar till citykärnan och en begränsad biltillgänglighet. Men det räcker inte med en utveckling i Gårda. En utveckling behöver även ske utanför Gårda, i evenemangsstråket, där den kanske viktigaste förändringen kan ske för att minska det upplevda mentala avståndet. För en hållbar utvecklig som ger plats för fler funktioner och ett trevligare Gårda behövs en omprofilering göras i det idag bildominerade området. En omprofilering som syftar till den hållbara framtida utvecklingen om det nära Gårda. Slutligen finns tips och råd till hur Göteborgs Stad och fastighetsägarna genom gott samarbete ska kunna lyckas med denna hållbara utveckling.
Keywords: stadsutveckling, stadskvalitet, hållbar utveckling, barriärer, citykärna;mentalt avstånd, mänsklig dimension
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304662
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.