Bilfabrikens karossverkstad

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304671
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Kandidatarbete Karossverkstaden.pdf57.67 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Bilfabrikens karossverkstad
Authors: Bohm, Filip
Hellberg, Anton
Karlsson, William
Nilsson, Oskar
Abstract: Detta kandidatarbete syftar till att framställa en modellkaross genom additiv till verkning. Karossen ska kunna monteras med hjälp av automationsrobotar, och dess sammanfogning ska efterlikna punktsvetsning. Arbetet utförs i samarbete med två andra grupper, vars ansvarsområden är framställning av en digital tvilling respekti ve en automationscell. Samarbetet mellan grupperna sker med hjälp av den digitala plattformen 3DEXPERIENCE, som också ska kartläggas med hänsyn till additiv tillverkning. Samarbetet mellan de ingående gruppernas ska också analyseras. Tidigt i arbetet genomfördes en upplärningsfas av 3DEXPERIENCE, vilket skedde på deras egna läroplattform. En informationsinsamling på databaser gjordes inom additiv tillverkning, material och toleranser. Tillverka testmodeller med additiv till verkning gjordes också för att skapa förståelse för hur olika inställningar och material påverkar komponenter. Arbetet resulterade i en modellkaross bestående av åtta komponenter, som samman fogas genom popnintnig med nylon-nitar. Sammanfogningen efterliknar punktsvets ning, och kan monteras både manuellt och av automationsrobatarna med en pneu matisk nitpistol. 3DEXPERINCE har använts under arbetet, men inte under additiv tillverkning, eftersom plattformen inte stödjer de önskvärda funktioner inom additiv tillverkning som arbetet krävt. Istället användes PrusaSlicer, som är en programvara avsedd för additiv tillverkning Slutsatserna som drogs av arbetet är att det med hjälp av additiv tillverkning är möjligt att framställa en modellkaross, som kan sammanfogas med en metod som ef terliknar svetsning. Tyvärr kunde inte hela karossens monteringsförmåga verifieras, på grund av att de andra grupperna inte färdigställde ett program för automa tionsrobtarna som kunde köras under arbetets gång. Karossen kunde dock monteras manuellt, med hjälp av en handhållen nitpistol. Arbetet utfördes till största del inom 3DEXPERIENCE, förutom till additiv tillverkning, då plattformen saknar nödvändiga funktioner, vilket ledde till att kompletterande programvara krävdes. Kommunikationen mellan grupperna var problematiskt, då information inte alltid nådde fram till alla i arbetet. Lösningen på detta är att ha en huvudansvarig för varje grupp, och en ansvarig för hela projekt, likt ett riktigt företag.
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304671
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor Theses (IMS)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.