Uaupé-hus

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304740
Download file(s):
File Description SizeFormat 
1969-25_1.jpg47.17 kBJPEGThumbnail
View/Open
1969-25_2.jpg131.38 kBJPEGThumbnail
View/Open
1969-25_3.jpg28.12 kBJPEGThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Index: 1969-25
Title: Uaupé-hus
Other Titles: The Uaupé-house
Location: Amazonasområdet, Sydamerika
Type of building: Bostad
Abstract: Modellen visar ett släkt- eller byhus hos Uaupéstammarna i Amazonasområdet. Uaupé är svedjebrukare, som flyttar med några års mellanrum för att röja ny mark. Huset utgörs av två stora skärmtak som lutar mot varandra och bärs upp av åsar på stolpar. Tak och väggar av bambu täcks av ett tjockt lager vikta palmblad. Huset rymmer 50-200 personer. Familjerna bor kring var sin eldstad utefter väggarna, medan rummets mitt används för samling och dans.
References / Literature: Baessler Archiv. Neue Folge. Band XIII. 1964 Buschau, Georg: Illustrierte Völkerkunde I. 3:e upplagan. Stuttgart 1922
Model type: Konstruktion
Size: 138 x 122 x 40 cm
Scale: 1:25
Model builder(s): Edberg, Hans
Enoksson, Kersti
Johansson., Magnus
Issue Date: 1969
Publisher: Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304740
Status: Gallrad
Collection:Traditionell byggnadskultur // Traditional buildingThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons