Utvärdering av prestanda för regionalflygplan med vätgasframdrift

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304763
Download file(s):
File Description SizeFormat 
MMSX-20-22-81.pdf10.42 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Utvärdering av prestanda för regionalflygplan med vätgasframdrift
Authors: Wennersten, Jacob
Åkeson, Edvin
Qvarnström, Axel
Grahovic, Denis
Ellenius, Emil
Abstract: Flygsektorn försöker idag att drastiskt minska sina miljöpåverkande utsläpp. För att lyckas med detta har väte föreslagits som alternativt bränsle till flygfotogen. Bränslebytet medför dock en del svårigheter. För att effektivt förvara vätet på flygplanen krävs att det kyls ned till cirka 20K, då det övergår från gas till en vätska. Vätskan måste hållas kall under hela flygningen för att undvika stora tryckökningar och förlust av bränsle. Därför ställs höga krav på de tankar som ska förvara bränslet. Detta projekt avser att undersöka hur man bäst kan konstruera dessa tankar för ett specialicerat regionalflygplan, samt utvärdera vilken prestanda ett flygplan av denna sort kan väntas uppnå med vätgasdrift. För att göra detta skapas en simuleringsmodell över tankarna och planet som, givet vissa begränsningar, itererar fram optimal isoleringstjocklek på tankarna för att maximera flygsträckan. Isoleringsmaterialet som används i denna rapport är polyuretanskum. Resultaten visar att det undersökta regionalflygplan med vätgasdrift är en faktisk möjlighet. Majoriteten av Sveriges yta kan täckas genom att endast utveckla väteinfrastruktur på ett fåtal flygplatser, vilket hade sänkt inträdesbarriären för nationellt väteflyg. Det finns även potential för längre internationell flygning men det skulle krävas vidare undersökning inom andra typer av isolering än den som undersökts i denna rapport.
Keywords: Kryogen vätgastank;19-PAX;vätgasdrift;skumisolering;flygsimulering;väteinfrastruktur;CARAT;termisk design;aluminium 2219;polyuretanskum
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304763
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.