Simulering och modellering av bränslecell för vätgasflygplan

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304765
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Kandidatarbete_Grupp-22-01 final.pdf4.21 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Simulering och modellering av bränslecell för vätgasflygplan
Authors: Lanner, Victor
Karlsson, Hugo
Andersson, Daniel
Törn, Jonatan
Täck, Elsa
Herbertsson, Filip
Abstract: Flygsektorn står idag för en betydande mängd utsläpp av växthusgaser världen över. För att minska på dessa utsläpp behöver alternativa energikällor användas, varav denna rapport analyserar om vätgas är ett lämpligt substitut. Rapportens syfte var att modellera en bränslecell driven på vätgas och utvärdera dess prestanda som drivkälla för 19-PAX flygplanet CARAT. Målet med arbetet var att undersöka huruvida mindre vätgasdrivna flygplan är aktuellt och möjligt med dagens teknik. Under detta arbete har flera utmaningar för vätgasframdrift framkommit varav en av de främsta är kylningen av bränslecellerna, vilket också är anledningen till att en modell för detta också utvecklades. Trots dessa svårigheter finns det enligt modellerna möjlighet att driva 19-PAX planet med vätgasdrivna PEMFCs, dock finns det i dagsläget svårigheter med att få plats med ett tillräckligt kapabelt kylsystem. I praktiken skulle vätgasdrivna flygplan sannolikt vara väldigt praktiska då de skulle ha en lång räckvidd med relativt lite bränsle. Tyvärr fungerar bränsleceller sämre vid högre laster och det stora problemet är i dagsläget att få tillräcklig effekt för att flygplanet ska ha bra stigprestanda.
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304765
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.