Elsparkcyklar i staden: hur kan städer hantera elsparkcyklar på ett hållbart och effektivt sätt

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304847
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20 - Erik Andersson och Oscar Prytz.pdf1.82 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Elsparkcyklar i staden: hur kan städer hantera elsparkcyklar på ett hållbart och effektivt sätt
Authors: Andersson, Erik
Prytz, Oscar
Abstract: Delade elsparkcyklar är ett relativt nytt inslag i våra städer som sedan starten har väckt mycket känslor bland städernas invånare. Tjänsten har fungerat som ett smidigt och effektivt sätt att transportera sig, samtidigt som den medfört olyckor och felparkerade elsparkcyklar. I detta arbete utreds och diskuteras dels hur städer i nuläget hanterar delade elsparkcyklar, dels hur städer i framtiden kan hantera elsparkcyklar och elsparkcykelparkering på ett mer effektivt- och hållbart sätt för att lösa den problematik som tjänsten medfört. Utgångspunkt för arbetet är Göteborg. I arbetet utfördes intervjuer med berörda aktörer för att få deras bild på den rådande situationen och på framtida lösningar. Intervjuer utfördes med representanter från andra nordiska städer, elsparkcykelföretag, fastighetsbolag, elsparkcykelanvändare, Trafikkontoret i Göteborgs stad samt Göteborgs Citysamverkan. Utöver intervjuerna utfördes en litteraturstudie där inspiration på lösningar togs från tidigare studier och från städer världen över. Vi har under arbetet kunnat identifiera olika typer av lösningar som på olika sätt kan förbättra situationen. Dessa var organisatoriska lösningar som till exempel begränsning av antal företag och fordon, fysiska förutsättningar som exempelvis parkeringsytor och elsparkcykelställ, samt förändring av användarbeteenden genom exempelvis incitamentsystem. Vi kan konstatera att det inte finns någon universallösning för alla städer utan att lösningarna behöver anpassas efter stadens förutsättningar gällande lagstiftning, utformning och geografiska läge. En nyckel för att nå framgång med lösningarna är att berörda parter i staden kommunicerar, samarbetar och bidrar med sitt synsätt till diskussionen.
Keywords: Elsparkcykel, Elsparkcykelparkering, Mikromobilitet, Delad Mikromobilitet;Parkering, Transport, ”First- and last mile transportation”, Elsparkcykelställ, Parkeringsyta, Incitamentsystem
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304847
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.