Den naturliga dygnsrytmen, en förbättringsundersökning av bryggvaktssystemet - Ett arbete om vaktgång och sömn ombord på fartyg

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304852
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Den naturliga dygnsrytmen, en förbättringsundersökning av bryggvaktssystemet - Ett arbete om vaktgång och sömn ombord på fartyg
Authors: Chahed, Hakim
Rydén, Oscar
Abstract: Det är vanligt förekommande att fartyg i dagens läge har liknande arbetsscheman i förhållande till hur hamnanlöptiderna ser ut. Detta kan leda till annorlunda arbetstider för personal till sjöss, vilket kan vara väldigt ogynnsamt utifrån en vilosynpunkt. Speciellt i hänsyn är då nattliga arbetstider, när befäl ombord måste kämpa för att hålla sig vakna. Under natten är kroppen egentligen programmerad att vila, detta leder det till en ökad risk för olyckor. Denna riskökning är en allvarlig risk för hela fartyget och dess besättning. Därför ansågs det speciellt viktigt att lägga fokus på bryggans arbetsschema, med hänsyn till att fartygets befäl behöver känna sig tillräckligt utvilade, för att kunna navigera fartyget med säkerhet. Den amerikanska flottan har utvecklat ett system på sina fartyg för att förbättra sömnkvaliteten för personalen ombord. Systemet implementeras genom att minska eller ta bort externa faktorer som exempelvis oljud, vibrationer, och ljus som påverkar sömnen negativt. Detta system kallas för Crew Endurance Management System (CEMS). Arbetet genomförs i syfte att finna förbättringar i det nuvarande vaktsystemet ombord likt amerikanska flottan. Studien utförs genom att hitta förbättringsförslag som bidrar till ett vaktsystem som tar hänsyn till människans naturliga dygnsrytm. Deltagarna i undersökningen fick diskutera i grupper och utforma ett eget vaktsystem. Undersökningen resulterade i en mängd förslag av förbättringar till det nuvarande systemet. Det förekommer både för- och nackdelar i alla förslag, vilket tyder på att ett arbetsskiftsystem som går över nattetid aldrig kommer bli optimalt ur vilo- och trötthetssynpunkt. Grupperna kom fram till att sammanhängande vila, fördelad arbetsbelastning, och anpassning till övriga rutiner ombord var viktigt att ha i åtanke vid utformningen av ett vaktsystem.
Keywords: Dygnsrytm;arbetstider;vila;befäl;vaktsystem;förbättringar
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304852
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.