Applikation för industriell skrivarövervakning

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Tallbacka, Erik
Svensson, Åke
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Teknikutvecklingen är snabb i dagens samhälle och den moderna industrin försöker att hänga med i utvecklingen. Företag som ägnar sig åt att printa logotyper eller texter på föremål har tidigare använt sig av ett gränssnitt som kallas Mperia, som har kunnat samla hela produktionslinjen så den kan styras från samma mjukvara. Detta gränssnitt har tidigare endast varit installerat längs produktionslinjen och om måste fysiskt övervakas på plats. Syftet med detta projekt är att skapa en lösning så att medarbetarna enkelt kan se informationen och skapa en enklare arbetsmiljö för användarna. Under arbetet så utvecklades en prototyp av detta gränssnitt i en androidapplikation. Gränssnittet effektiviserar underhåll och övervakning genom att över nätverket kommunicera med andra enheter för att sedan överföra informationen i Androidenheten. Användaren kan enkelt se information om produktion, läsa loggar och kunna få notifikationer om felmeddelanden som kan uppstå i produktion.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index