Applikation för industriell skrivarövervakning

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304885
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Applikation för industriell skrivarövervakning
Authors: Tallbacka, Erik
Svensson, Åke
Abstract: Teknikutvecklingen är snabb i dagens samhälle och den moderna industrin försöker att hänga med i utvecklingen. Företag som ägnar sig åt att printa logotyper eller texter på föremål har tidigare använt sig av ett gränssnitt som kallas Mperia, som har kunnat samla hela produktionslinjen så den kan styras från samma mjukvara. Detta gränssnitt har tidigare endast varit installerat längs produktionslinjen och om måste fysiskt övervakas på plats. Syftet med detta projekt är att skapa en lösning så att medarbetarna enkelt kan se informationen och skapa en enklare arbetsmiljö för användarna. Under arbetet så utvecklades en prototyp av detta gränssnitt i en androidapplikation. Gränssnittet effektiviserar underhåll och övervakning genom att över nätverket kommunicera med andra enheter för att sedan överföra informationen i Androidenheten. Användaren kan enkelt se information om produktion, läsa loggar och kunna få notifikationer om felmeddelanden som kan uppstå i produktion.
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304885
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.