Analyses of Stress Laminated Timber Bridge Decks

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2008
Författare
Klasson, Anders
Penmatcha, Bala Krishna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index