North South Knowledge Transfer Between Sweden and Nicaragua - A Case Study of a Gastric Cancer Research Collaboration

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2014
Författare
Källman, Marika
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Övrig industriell teknik och ekonomi, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Other industrial engineering and economics, Innovation & Entrepreneurship
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material