Ergonomisk analys av Space Productions utställningar: Framtagning av en ergonomisk guide

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Nyström, Stina
Odqvist, Linnéa
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Arbetet har utförts i sammarbete med företaget Space Production AB, som designar olika typer av miljöer. Det kan vara allt ifrån mässmontrar, events för TV-produktioner, till mer stationära utställningsmiljöer som exempelvis på Universeum. Företaget har varit aktivt sedan 1992, men har aldrig undersökt ergonomin i sina miljöer. Ergonomi är en faktor som är viktig för att alla människor skall känna sig inkluderande och uppleva en miljö positivt. Syftet med projektet var att identifiera om det fanns några kritiska brukare som interagerar med miljöerna, alltså personer som kan ha svårt att ta del av, eller använda, miljöerna. Genom att identifiera mönster i hur Space Production AB arbetar skapades en guide som innefattar hur vanligt förekommande element går att förbättra ur ett ergonomiskt perspektiv. Arbetet utgick från följande frågeställning: - Går det att göra en generaliserad ergonomisk guide för Space Produktions utställningar? För att samla in data som kunde ligga till grund för guiden genomfördes intervjuer med konstruktörer och projektledare på Space samt med en värd på en utställning de producerat. Det utfördes även observationer på utställningar samt granskning av äldre projekt. Datan analyserades och resulterade därefter i en guide med välutvecklat gränssnitt som ökar användarvänligheten. Guiden innehåller riktlinjer som bygger på Design för alla, som innebär att produkter och miljöer ska utformas på ett sådant sätt att de kan användas av alla utan att någon behöver anpassa sig. Guiden omfattar både fysisk- och kognitiv ergonomi. Resultatet kan användas i stora delar av Spaces arbetsprocess, samt att det kan bli ett argument för varför Spaces eventuella kunder skall välja dem framför en konkurrent. Guiden kan användas som en säljpunkt eftersom att den bidrar till god ergonomi i utställningar den implementeras på, samt att den sociala hållbarheten blir bättre för de personer som jobbar i miljöerna.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
ergonomi, kognetiv ergonomi, design för alla, guide, design, gränssnitt.
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index