Design of Test Set-up using FEM, Pilot Tests on Anchorage of Naturally Corroded Reinforcement

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Berg, Fredrik
Johansson, David
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Samhällsbyggnadsteknik , Building Futures , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index