Utveckling av energieffektiv kross- och malprocess för gruvindustrin

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2016
Författare
Gröndahl, Albin
Jeresi, Mahmoud
Karlsson, Johan
Nilsson, Victor
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Maskinteknik, Production, Innovation & Entrepreneurship, Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material