Visualisering av AGV-statistik

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Straznyk, Matteus
Håkansson, Adrian
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Projektets syfte är att utveckla en applikation som kan visualisera statistik från ett AGV-system med hjälp av interaktiva grafer och diagram. Arbetet var gjort tillsammans med AGVE som är ett företag som utvecklar och bygger Automated Guided Vehicles samt dess styrsystem. Automated Guided Vehicles (AGV) är självnavigerande truckar som transporterar last i lager och fabriker, de navigeras med hjälp av slingor eller lasrar. AGVE har idag ett styrsystem som samlar statistik på dess AGV:er och sammanställer det i en databas. Applikationen var utvecklad i programmeringsspråket R, som är gjort för statistisk databehandling, visualisering av statistik och dataanalys. Paketet Shiny användes också för att förvandla en standard R-applikation till en interaktiv webbapplikation. Plotly-paketet användes för att generera interaktiva grafer i applikationen. Under planeringsfasen undersöktes AGV-systemets databas och med råd från AGVE identifierades de tre viktigaste kategorierna som skulle visualiseras, dessa är Utilization, Orders och Alerts. I applikationen fick kategorierna var sin sida med användarinmatning, grafer och diagram. Användarinmatningen tillät filtreringen av statistiken med parametrar som datum, tid och AGV. På sidorna användes interaktiva staplade stapeldiagram, cirkeldiagram, bubbeldiagram och densitetskartor för att visualisera statistiken. Den färdigställda applikationen möjliggör för analys av AGV-systemet ur flera perspektiv. Genom att vara användarvänlig, ge stor frihet på användarinmatning och använda sig av ett flertal grafer som visualiserar statistiken ur olika perspektiv. Applikationen kan vidareutvecklas med en jämförelsesida, generering av nedladdningsbara rapporter, ökad query effektiviteten med mera.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Automated Guided Vehicles , AGV , Dashboard , R , Shiny , Plotly , Visualisering , Statistik
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index