A financial evaluation for long-term complex technological R&D projects: the case of Volvo Aero Corporation

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Miller, Matilda
Nilsson, Emma
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Industriell teknik och ekonomi , Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index