Utformning och omkonstruktion av laserhybridsvets. Ett utvecklingsarbete i samarbete med ESAB

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2008
Författare
Balkhi, Abdullah
Börjesson, David
Cetinic, Frano
Christer-Nilsson, Carl
Lange, Sandra
Laurentz, Emma
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Övrig annan teknik , Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index