Applikation för mobil inventering av hållplatser

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2010
Författare
GUDMUNDSSON, STEFAN
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Detta examensarbete visar på hur ett mobilanpassat och webbaserat inventeringssystem för busshållplatser kan se ut och fungera. Projektets mål var att ta fram en lätthanterlig och snabb lösning för att ute i fält kunna fylla i efterfrågad information om hållplatsen enligt ett formulär och sedan överföra informationen till en central server. Det unika med detta arbetet var att med ett webbgränssnitt hitta lämpliga lösningar för att ange hållplatsens position samt att designa gränssnittet för användning på en smartphone. Systemet bygger på en rad olika tekniker: positionering, kamera, JavaScript, PHP, HTML, DOM, databas och bildkomprimering. Vid val av tekniker var det viktigt att kostnaden för kommersiell användning blir så låg som möjligt, att tekniken är välkänd och väldokumenterad. Prototypen som togs fram visar att en webbaserad lösning är möjlig och som efter vidare utveckling skulle kunna bli en väl fungerande produkt.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Informations- och kommunikationsteknik , Building Futures , Programvaruteknik , Information & Communication Technology , Building Futures , Software Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index