Design av kamerabaserade sensorer till LED - belysningssystem för odlingsmiljöer

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Teknisk design 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2015
Författare
Lindblom, Jonathan
Philipson, Nils
Strandberg, Anna
Swenne, Louisa
Åberg, Jesper
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Annan teknik , Production , Innovation & Entrepreneurship , Other Engineering and Technologies
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index