Ilait virtuell blocklagringskommunikation

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2011
Författare
Björk, Kristian
Falk, Sebastian
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Målet med examensarbetet var att utveckla ett lagringssystem åt företaget Ilait AB, Göteborg. I denna rapport kommer lagringssystemets utvecklingsprocess att presenteras och diskuteras. IVBS, som systemet kallas, är ett virtuellt blocklagringssystem, som är designat för ett större antal användare. Idén med systemet är att det skall kunna hantera stora mängder data. För att hantera en stor mängd data måste systemet vara skalbart, med benämning av skalbarhet att det ska vara lätt att addera och subtrahera datorkraft. Systemet ska också uppfylla de krav som Ilait kräver av ett sådant här system, kraven av åtkomlighet och säkerhet. Ett av kraven är att systemet ska vara åtkomligt åt en större mängd slutanvändare. Vi har ej definierat hur många användare systemet skall kunna ha utan har designat systemet för att vara skalbart, så att ett flexibelt antal användare kan ansluta sig till systemet. Ett säkerhetskrav är att systemet ska en redundant lösning, innebärande att det finns en originalmiljö och en “kopia” på denna. En sådan lösning gör att om originalmiljö går ned så tar “kopia” över. “Kopian” innehåller identisk information som originalmiljön. Den redundanta lösningen löses genom att ha flera maskiner av varje sort. Med hjälp av en enskild “server” som hantera infromationsflödet. IVBS är utvecklat i programmeringsspråket Go och med en dokumentbaserad databas vid namn Mongo DB, som använts till att strukturera all information. En dokumentbaserad databas skiljer sig mot en vanlig relationsdatabas genom att data sparas ner utan relationer. Data hittas inte via relationer utan via sökning på valda sökbegrepp. Denna rapport kommer att fokusera på kommunikationen och dataflödet i IVBS.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Informations- och kommunikationsteknik , Programvaruteknik , Information & Communication Technology , Software Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index