Application of fibre reinforced polymer - General requirements and design considerations

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2014
Författare
Friberg, Emma
Olsson, Jenny
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material