An evaluation of new business models in the digital authentication industry - An exploratory study of Gemalto eBanking

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Management and economics of innovation (MPMEI), MSc
Publicerad
2014
Författare
Geijer, Christofer
Werner, Daniel
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Industriell organisation, administration och ekonomi , Innovation & Entrepreneurship , Industrial organisation, administration and economics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index