CHARMportalen - Ett internsystem för CHARM

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Carlsson, Oscar
Günes, Mirac
Strandberg, Caroline
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Varje år arrangeras Nordens största arbetsmarknadsmässa, Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsmässa (CHARM), som engagerar hundratals studenter. Denna rapport avhandlar ett kandidatarbete vars syfte är att utveckla ett nytt internsystem till CHARMkommittéen. Det nuvarande internsystemet uppfyller inte de krav på funktionalitet som ställs av kommittéen. Studenter som vill engagera sig i mässan kan ansöka om att bli värdar. En värd har ett ansvarsområde och behöver då få tillgång till väsentlig information ur internsystemet. Internsystem skall kunna hantera värdansökningar och låta kommittéen tilldela värdroller till de studenter som skickat in ansökan. Företag som vill delta i mässan anmäler sig på en extern hemsida. Det nyutvecklade internsystemet är en webbaserad portal med all information lagrad i en databas. Internsystemet har en väl genomtänkt arkitektur för att enkelt kunna vidareutvecklas och underhållas. För att beskriva internsystemet har ett fertal modeller tagits fram, som bidrar till förståelse och tydliggör systemets funktionalitet. Rapporten behandlar också en utvärdering av programmeringsspråk med ramverk samt databashanterare, för att bestämma vad internsystemet skall implementeras i. På grund av projektets storlek behandlar kandidatarbetet endast de mest grundläggande funktionerna till det nya internsystemet.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Datavetenskap (datalogi) , Computer Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index