Analysis of the dynamic response in clay due to a high speed train passage

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2017
Författare
Khaled, Mohammad
Bentström, Emma
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material