Uppsala Stadsbibliotek, koncept

Typ
Program
Publicerad
2020
Författare
Modellbyggare
Saman, Aliramaei
Andersson, Eira
Carlén, Regina
Karlsson, Emil
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Nyrén, Carl
Geografisk plats
Uppsala, Sverige
Byggnad (typ)
Offentlig byggnad
Byggår
1987
Modelltyp
Concept model
Skala
Teknik / material
Index
2020-01C
Samling