Crack Width Profiles for Fibre-reinforced Concrete Elements with Conventional Reinforcement

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2015
Författare
Görander, Niclas
Halldén, Christofpher
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material