NÅNTING NÅGONSTANS - ETT UTFORSKANDE AV SKISSEN OCH ETT SÖKANDE EFTER KREATIV GLÄDJE

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2015
Författare
STEGRELL, HANNA
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures, Livsvetenskaper, Samhällsbyggnadsteknik, Filosofi, etik och religion, Building Futures, Life Science, Civil Engineering, Philosophy, Ethics and Religion
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material