Web Operating System for Modern Smartphones

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Sten, Henrik
Tiger, Gustav
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
The immediate purpose of this thesis work is to further develop the possibility of building a mobile web operating system for smartphones by investigating key areas of modern smartphones operating systems and, if necessary, develop new Application programming interfaces (APIs) for accessing phone resources from a web environment. This report is mainly focused on enabling different kinds of phone calls, messaging services, settings and device information, multitasking, and synchronizing phone book data and other virtual resources. To this end, the existing functionalities on modern smartphone platforms, as well as the current web standards, were studied. Then, whether or not the functionality could be fully or partly covered by the web standards and how certain functionality could be implemented in a web operating system environment, were examined. As a result, key development guidelines as well as additional or extensions of existing APIs were developed. Det direkta syftet med detta examensarbete är att vidareutveckla möjligheten att bygga ett webboperativsystem för smartphones genom att undersöka nyckelområden i operativsystem för smartphones och om nödvändigt utveckla nya API:er för åtkomst till telefonresurser från en webbmiljö. I den här avhandlingen ligger fokus främst på att möjliggöra olika typer av röstsamtal, skicka och ta emot meddelanden, ändra systeminställningar, tillhandahålla systeminformation samt synkronisera kontaktuppgifter och andra virtuella resurser. För att åstadkomma detta studerades de befintliga funktionerna i operativsystem för smartphones samt nuvarande webbstandarder. Sedan undersöktes huruvida funktionerna helt eller delvis kan omfattas av webbstandarder samt hur viss funktionalitet kan implementeras i en webboperativsystemsmiljö. Resultatet blev riktlinjer för utveckling samt nya, eller utvidgningar av befintliga, API:er för smartphones.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Datorteknik , Computer Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index