Produktionsförbättring i ett medelstort och växande företag inom svensk verkstadsindustri

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Industriell ekonomi 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2016
Författare
Diedrichs, Tom
Ekstedt, Johan
Gyllenhammar, Daniel
Jacobsson, Oscar
Olivefors, Christian
Sjöblom, Mikael
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Industriell teknik och ekonomi , Innovation & Entrepreneurship , Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index