Listig förflyttning - Utveckling av hjälpmedel för patientförflyttning inom slutenvården

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Teknisk design 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2014
Författare
Beckius, Fredrik
Ekman, Sofia
Eråker, Emilia
Gustafsson, Hanna
Olsson, Sebastian
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Annan teknik , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Produktion , Other Engineering and Technologies , Innovation & Entrepreneurship , Production
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index