Internal logistics cost model with application at Volvo Powertrain

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2016
Författare
Danielsson, Birgitta
Holmkvist, Linda
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Industriell teknik och ekonomi, Innovation & Entrepreneurship, Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material