Kommunikationsmetoder för implementering av jordbävningståliga byggtekniker i Nepal

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
KARAMZADEH, HODA
NILSSON, CAROLINA
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Arbetet undersöker de metoder som organisationen Build Up Nepal använder sig av när de kommunicerar med invånare i nepalesiska byar där nya jordbävningståliga byggtekniker introduceras. Rapporten för denna kvalitativa studie syftar till att undersöka hur kommunikationen med invånarna kan förbättras och effektiviseras. Arbetet har utförts dels i Göteborg och dels i Nepal. I Nepal har det utförts på Build Up Nepals huvudkontor i Patan och i byarna där organisationen är verksam. Information har samlats genom en litteraturstudie, genom intervjuer och genom observationer i byarna. En instruktionsfilm och ett designförslag för en mobilapplikation eller mobilanpassad websida har skapats av oss för att studera hur användbara dessa verktyg är. Fokus i denna studie har varit att studera hur kunskap på bästa sätt kan förmedlas till byborna för att skapa möjligheter för byborna att lära sig nya byggtekniker samt hur man i kommunikation med byborna kan minska risken för missförstånd och hur man kan säkerhetsställa att byborna på egen hand kan bygga hus av god kvalité utan organisationen Build up Nepals närvaro ute i byarna. Resultaten visar att det är väsentligt att kommunikationen hålls enkel och tydlig på grund av bybornas generellt sett låga utbildningsnivå. Att hålla utbildning på plats i byarna, så som sker i dagsläget, är viktigt. Kommunikationsmedel som till exempel manualer och film, kan göra mycket nytta om de införs fullt ut och används i kombination med varandra. Resultatet visar även på att kommunikationen som inte sker i direktkontakt med byborna bör göras enklare och smidigare. Resultaten tyder på att Build Up Nepal gör mycket rätt i dagsläget men att utveckling och införande av fler verktyg för att underlätta kommunikationen skulle bidra till effektivare kommunikation och byggprocesser. Arbetet har haft fokus på hus byggda med CSEB (compressed stabilized earth blocks) som är det material som Build Up Nepal huvudsakligen använder.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Jordbävningssäkerhet , kommunikation , CSEB , Nepal
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index