GROWIN XYZ - Plastic tectonics for a hanging indoor food garden

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2017
Författare
Vestlund, Björn
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures, Samhällsbyggnadsteknik, Building Futures, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material