Design av sängbord - En brukarcentrerad produktutvecklingsprocess med fokus på säkerhet och hygien

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Teknisk design 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2014
Författare
Bergh Alvergren, Victor
Blomqvist, Amanda
Miric-Smojver, Sara
Nayeri, Pedram
Yxhage, Sara
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Annan teknik , Production , Innovation & Entrepreneurship , Other Engineering and Technologies
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index