Design av sängbord - En brukarcentrerad produktutvecklingsprocess med fokus på säkerhet och hygien

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2014
Författare
Bergh Alvergren, Victor
Blomqvist, Amanda
Miric-Smojver, Sara
Nayeri, Pedram
Yxhage, Sara
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Annan teknik, Production, Innovation & Entrepreneurship, Other Engineering and Technologies
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material