Gångtrafikanters säkerhet i trafiken - En analys av gångtrafikantolyckor

dc.contributor.authorLINDVALL, David
dc.contributor.authorENGQVIST, Sara
dc.contributor.authorMAGNUSSON, Irma
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)sv
dc.contributor.examinerLindhe, Andreas
dc.date.accessioned2019-09-13T13:54:28Z
dc.date.available2019-09-13T13:54:28Z
dc.date.issued2019sv
dc.date.submitted2019
dc.description.abstractVarje år dör ungefär 1,35 miljoner människor i trafikolyckor runt om i världen. Av dessa är ungefär 20% gångtrafikanter. I Sverige finns den så kallade Nollvisionen som strävar mot att ingen ska dö på grund av olyckor i trafiken. Syftet med rapporten är att undersöka vart i staden flest olyckor med fotgängare inblandade inträffar samt att undersöka samband mellan dessa platser. Dessa platser kallas för hotspots. För att göra detta utförs tre huvudsakliga undersökningar; olyckornas fördelning över Stockholms stadsdelar, en analys av samtliga olyckor för gående beroende av fordonstyp samt en fördjupning av dödsolyckorna kopplat till motorfordon. För stadsdelarna sorterades olycksantal och antalet dödsolyckor efter frekvens samt fördelades på antal invånare, förvärvsarbetare och areal. För olyckorna kopplat till de olika fordonstyperna studerades olycksfrekvenserna över år, månad, allvarlighetsgrad, vägtyp, väglag och ljusförhållande för att studera om några samband kunde tydas. Dödsolyckorna orsakade av motorfordon analyserades utifrån framtagna riskfaktorer. Arbetet visade att en majoritet av olyckorna skedde i centralområden av staden även efter fördelning över antalet invånare, förvärvsarbetare och areal. De flesta olyckorna som sker är singelolyckor orsakade av halt väglag. Återkommande platser för alla olyckor är vägsträcka och korsning, men vägtypen är i största grad beroende av vilka fordon som varit inblandade. Av de allvarliga olyckor som uppstått orsakades största delen av motorfordon. För de dödliga olyckorna orsakade av motorfordon sker olyckorna med en jämn fördelning på vägsträckor och korsningar. Tydliga kopplingar ses till platser där gående vill korsa vägen samt ta sig till kollektivtrafik.sv
dc.identifier.coursecodeACEX10sv
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/300293
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesACEX10-19-37sv
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectFotgängaresv
dc.subjectolyckasv
dc.subjectallvarlighetsgradsv
dc.subjectdödsolyckasv
dc.subjecthotspotsv
dc.titleGångtrafikanters säkerhet i trafiken - En analys av gångtrafikantolyckorsv
dc.type.degreeExamensarbete på kandidatnivåsv
dc.type.uppsokM2
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
ACEX10-19-37 Sara Engqvist, David Lindvall och Irma Magnusson.pdf
Storlek:
8.89 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
License bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
license.txt
Storlek:
1.14 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Beskrivning: