Tissue- Specific Gene expression Analysis

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Guo, Jing
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Grundläggande vetenskaper , Matematisk statistik , Basic Sciences , Mathematical statistics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index