Choosing sustainable remediation alternatives at contaminated sites: Application and Evaluation of a Multi-Criteria Analysis method

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
LANDSTRÖM, ÅSA
ÖSTLUND, ANN-SOFIE
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Hållbar utveckling , Samhällsbyggnadsteknik , Building Futures , Sustainable Development , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index