Crack Control of Concrete Structures Subjected to Restraint Forces, Influence of Fibre Reinforcement

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Antona, Bruno
Johansson, Richard
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Samhällsbyggnadsteknik , Building Futures , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index