FE-modelling of Textile Reinforced Concrete Façade Elements

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2014
Författare
Pettersson, Martin
Thorsson, Patrik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material