Fastighetsutveckling av Forsåker 1:226: en exploateringsstudie med konceptförslag för framtida verksamhetsområden

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Reiman, Gustav
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Hållbar utveckling, Building Futures, Samhällsbyggnadsteknik, Sustainable Development, Building Futures, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material