DeviceNet i Wireshark Konstruktionen av ett tillägg

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2012
Författare
Gunnarsson, Hans-Jörgen
Ivarsson, Erik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Att effektivt analysera trafik på DeviceNet-nät är ett problem för industrin. Vi tror att ett DeviceNet-tillägg konstruerat för Wireshark och ett program för att överföra trafik från CAN-nätverk till Wireshark skulle förbättra analysmöjlighetera av DeviceNet. Specifikt skall programmet överföra trafik från det CAN-baserade DeviceNet-nätverket till ett nätverksinterface på en Windows-dator samtidigt som tillägget skall göra det möjligt för Wireshark att avkoda dessa meddelanden. Under projektets gång utvecklades framgångsrikt både programmet och tillägget. Genom att först koncentrera oss på programmet och när det var färdigt koncentrera oss på tillägget åstadkoms en god arbetsordning. Några problem angående avkodningen av DeviceNet påträffades och tillägget kan vid behov vidareutvecklas. Mjukvaran för att överföra meddelanden kan enkelt anpassas för andra CAN-baserade protokoll.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Data- och informationsvetenskap , Computer and Information Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index