SchoolIT - En lärplattform i Java EE

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Becevic, Albin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
För att underlätta kommunikation mellan elev och lärare utnyttjar de flesta akademiska institutioner läroplattformer som är en webbaserad kursmiljö för både elever och lärare. Målet med projektet var att utveckla en lärplattform på gymnasienivå utifrån de olika mjukvaruspeci kationerna som ingår i Java EE (Java Enterprise Edition) som är Oracles egna samling av mjukvaror för att distrubera företagsövergripande webbapplikationer. Den utvecklade webbapplikationen använder sig av Apache Derby som databasehanteringssystem tillsammans med Java Persistence API för att interagera med den. För användargränsnitt används Java Server Faces tillsammans med primefaces komponent bibliotek. Java EEs Context och Dependency Injektion teknologi används för instansiering av objekt och Enterprise Java bön teknologi för att hantera affärslogik inom webbapplikationen. Resultatet blev en funktionell webbaserad lärplattform där lärare kan skapa en kurs med en kursplan som en elev kan gå med i och se kursplanen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Java EE , Läroplattform , Företagsövergripande webbapplikationer
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index