Kostnads- och riskanalys av räckesreparationer inom Vägverket Region Väst. En fallstudie ur beställarens perspektiv

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2007
Författare
Helin, Tobias
Thörnblad, Mikael
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index