The influence of stiffness variations in railway tracks - A study on design, construction, monitoring and maintenance procedures to obtain suitable support conditions for railway sleepers

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Samhällsbyggnadsteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2013
Författare
Andersson, Alexander
Berglund, Hanna
Blomberg, Johan
Yman, Oscar
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Materialvetenskap , Transport , Hållbar utveckling , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Samhällsbyggnadsteknik , Teknisk mekanik , Kompositmaterial och -teknik , Building Futures , Materials Science , Transport , Sustainable Development , Innovation & Entrepreneurship , Civil Engineering , Applied Mechanics , Composite Science and Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index