Analysis of the Membrane Alternatives Suitable for Kvarnagården Water Treatment Plant

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Hjerpe, Kim
Olsson, Jonathan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Vattenteknik , Hållbar utveckling , Building Futures , Water Engineering , Sustainable Development , Building Futures
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index